Frank Stroeken, Theo Timmers,Joos van Ham, członkowie Lions Club Eindhoven Welschap, którzy od 12 lat kilkakrotnie w roku wspomagają darami rzeczowymi wychowanków Pogotowia Opiekuńczego za wieloletnią nieprzerwaną pomoc zostali uhonorowani przez prezydenta Konstantego Dombrowicza.

Podczas spotkania w ratuszu Holendrzy otrzymali statuetki autorstwa Aleksandra Dętkosia.

Staraniem darczyńców odrestaurowano także budynek po wozowni przy ul. Traugutta (dar to 40.000,00 euro, resztę dołożyło miasto Bydgoszcz) z przeznaczeniem na szkołę oraz wyposażono ten obiekt w stały monitoring i komputery do pracowni informatycznej.

(Portal miejski www.bydgoszcz.pl)