Z trzydniową wizytą przyjechałą do Bydgoszczy delegacja Lions Club Welschap z Eindhoven. Frank Stroeken, Theo Timmers, Joos van Ham przywieżli dary dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Goście z Holandii od kilkunastu lat wspierają podopiecznych placówki pomocą rzeczową i finansową. Frank Stroeken - biznesmen, marchand, właściciel Holland Art Gallery, długoletni fundator darów oraz darczyńcy i organizatorzy pomocy Theo Timmers i Joos van Ham za swą działalność charytatywną i społeczną na rzecz bydgoszczan zostali wyróżnieni Medalem Prezydenta Bydgoszczy.Podczas pobytu w Bydgoszczy, w czwartek, 9 października, spotkali się z prezydentem Konstantym Dombrowiczem

(Portal miejski www.bydgoszcz.pl)