Serdecznie dziękujemy POLON-ALFA S.A. za przekazane rowery dla naszych wychowanków z Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy. Dziękujemy za dobroć, pamięć, zainteresowanie i ogromne serce otwarte na potrzeby innych. Każdy odruch życzliwości jest radością i promykiem nadziei dla wszystkich obdarowanych.