Stowarzyszenie "TAK dla POMOCY " powstało przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy, z inicjatywy jego pracowników. Swym działaniem próbujemy podnieść standardy pobytu dzieci w placówce poprzez zakup wyposażenia czy organizacje wycieczek, kolonii letnich, imprez okolicznościowych takich jak "Dzień Dziecka" i innych atrakcji.

Członkowie Stowarzyszenia to przede wszystkim pracownicy BZPOW, osoby zaprzyjaźnione, wspierające nas na co dzień. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem walczymy o pozyskanie środków do realizacji zadań. Jako organizacja chcemy sprawić, aby nasi podopieczni nie byli izolowani społecznie, aby żyli pełnią życia i integrowali się z rówieśnikami.