Miło nam jest poinformować, że Stowarzyszenie Tak dla Pomocy, przy ogromnym wsparciu naszych Darczyńców i Sponsorów i w tym roku zorganizowało kolnie socjoterapeutyczne w Jastrzębiej Górze dla 12 naszych Podopiecznych.
Cieszymy się, że po długim czasie odosobnienia nasze dzieciaki mogą korzystać z uroków polskiego wybrzeża.

Fundacja PKO Banku Polskiego, z siedzibą ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Oraz

Stowarzyszenie "Tak dla Pomocy", z siedzibą ul. Stolarska 2, 85-,851 Bydgoszcz, podpisali umowę na realizację edukacji pozaszkolnej dla Wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Witaj przygodo!


Dzisiaj dzieci z placówki socjoterapeutycznej, Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy, dzięki hojności darczyńców Stowarzyszenia „TAK dla POMOCY” rozpoczynają wspaniałą wakacyjną przygodę w Jastrzębiej Górze.

Program korekcyjno - edukacyjny 2019
 
W 2019 roku kontynuujemy realizację zajęć programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w dwóch edycjach:
 
1. Wiosenna - nabór do końca marca br .
 
2. Jesienna - nabór od września br.
Zadanie finansowane przez Miasto Bydgoszcz, realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok dla organizacji i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.