Czujesz, że twoje relacje w najbliższymi uległy pogorszeniu? Czujesz, że nie panujesz nad swoimi emocjami? Masz problem z komunikacją interpersonalną? Ranisz ludzi stosując przemoc?