SKŁAD ZARZĄDU:

Prezes: Natalia Lejbman

Viceprezes: Agnieszka Szwajcer

Skarbnik: Jolanta Cunduri

Sekretarz: Marlena Balcerzak

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

Przewodnicząca: Małgorzata Ciabach

Członek: Przemysław Łątka

Członek: Bogumiła Muller