SKŁAD ZARZĄDU:

Prezes: Natalia Lejbman

Viceprezes: Agnieszka Szwajcer

Skarbnik: Jolanta Cunduri

Sekretarz: Marlena Rogóż

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

Przewodnicząca: Ewa Wesołowska

Członek: Przemysław Łątka

Członek: Teresa Puppel