SKŁAD ZARZĄDU:


Prezes: Marlena Rogóż
Wiceprezes: Joanna Hankiewicz
Skarbnik: Dominika Brodowska
Sekretarz Generalny: Izabela Jodkowska
SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:
Przewodnicząca: Beata Czyżycka
Członek: Mariola Kaczalska
Członek: Ewa Bagrowska