• Baner4
 • Baner2
 • Baner3

"Dziecko chce być dobre, jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż"

/J. Korczak/


Celem Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych jest zapewnienie dzieciom dziennej i całodobowej opieki i wychowania, która opiera się na wyznaczonych zadaniach dla placówek typu interwencyjnego, socjalizacyjnego w tym Mieszkania Usamodzielnienia, grup wsparcia dziennego. Zespół podejmuje również całodobowe działania interwencyjne i terapeutyczne, obejmujące osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej.

witamy

Uroczyste otwarcie budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej

Uroczyste otwarcie budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej

Pierwsza radość dziecka

to poczucie że jest kochanym …”

 

Od projektu do nowych domów ……

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat „Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka” miasto Bydgoszcz zrealizowało projekt, w wyniku którego nastąpiło wyodrębnienie, w miejsce jednej placówki, w jednym budynku dwóch Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (do 14 miejsc każda) typu: interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego. 

Jesienią przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie przy Budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Jesienią przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie przy Budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Jesienią przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie przy Budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych . Jest to kolejny obiekt, który będzie częścią nowego szlaku ukazującego kulturowe dziedzictwo miasta.

Ratusz tworzy szlak turystyczny. Na nim m.in. budynek przy Traugutta

Ratusz tworzy szlak turystyczny. Na nim m.in. budynek przy Traugutta

Urząd Miasta Bydgoszczy ogłosił przetarg na wykonanie prac konserwatorskich i renowacyjnych przy pięciu wpisanych do rejestru zabytków obiektach w ramach tworzonego szlaku turystycznego pn. „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”.

 

Wolontariat

Stowarzyszenia

Nasi przyjaciele

 • Logo PCK
 • Adpoint
 • Autofranc
 • Edentex
 • Emofarm
 • Farmaceutyczny
 • Gomoll
 • Logo AKO
 • Logo ALBA
 • Logo ART BUD
 • Logo EGMONT
 • Logo GoSport
 • Logo MWiK
 • Logo OponLan
 • Logo Cel Tur
 • Logo Egb
 • Logo Genderka
 • Logo Gordon
 • Logo Izi Kids
 • Logo Jcauto
 • Logo Kruszwica
 • Logo Mniejsze
 • Logo Novator
 • Logo Philip Morris
 • Logo Plus Radio
 • Logo Poczta Polska
 • Logo Pow
 • Logo Straz Miejska
 • Logo Typ Bydg
 • Logo Ukw
 • Logo Upominki
 • Logo White
 • Makaronik
 • Mapy
 • Novamotors
 • Polagna
 • Psg Logo
 • Logo Srtb
 • Emofarm