Pierwsza radość dziecka

to poczucie że jest kochanym …”

 

Od projektu do nowych domów ……

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat „Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka” miasto Bydgoszcz zrealizowało projekt, w wyniku którego nastąpiło wyodrębnienie, w miejsce jednej placówki, w jednym budynku dwóch Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (do 14 miejsc każda) typu: interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego. 

Jesienią przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie przy Budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych . Jest to kolejny obiekt, który będzie częścią nowego szlaku ukazującego kulturowe dziedzictwo miasta.

Urząd Miasta Bydgoszczy ogłosił przetarg na wykonanie prac konserwatorskich i renowacyjnych przy pięciu wpisanych do rejestru zabytków obiektach w ramach tworzonego szlaku turystycznego pn. „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”.

 

Oświadczenie

Dyrektor Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych informuje,

że zbiórka pieniędzy za pośrednictwem strony internetowej www.pomagam.pl nie była prowadzona z upoważnienia i w uzgodnieniu z Dyrektorem BZPO-W.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

W dniu 09.06.2018r. w naszej placówce po raz dziewiąty odbył się Turniej Piłki Nożnej o puchar Dyrektora BZPOW. W finałowym spotkaniu podopieczni placówki z Bąkowa zagrali Mecz z wychowankami ZMU. Wszyscy zawodnicy grali bardzo pewnie, od samego początku widać było ich doskonałą kondycję i pomysł na grę. Walka była bardzo wyrównana a o zwycięstwie zdecydowała dopiero dogrywka.

- Trzeba pochwalić wszystkie drużyny! To wyjątkowy dzień, wyjątkowy mecz.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2. W wyniku przeprowadzonej przebudowy i modernizacji budynku BZPOW nastąpi wyodrębnienie dwóch placówek. Przedmiotem projektu jest ponadto zakup niezbędnego wyposażenia dla obu placówek.

Wspomnienia są nieodłącznym elementem życia towarzyszącym nam na całej jego rozciągłości…. dlatego było to niezapomniane spotkanie… Ogromna dawka wzruszeń, wspomnień i emocji …