Urząd Miasta Bydgoszczy ogłosił przetarg na wykonanie prac konserwatorskich i renowacyjnych przy pięciu wpisanych do rejestru zabytków obiektach w ramach tworzonego szlaku turystycznego pn. „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”.

 

 

 

Można sobie wyobrazić szlak turystyczny śladem dokonań bydgoskiego radcy budowlanego Carla Meyera. Dzięki  niemu na przełomie XIX i XX stulecia powstało w naszym mieście wiele obiektów oświatowych i opiekuńczych (przy Świętojańskiej, pl. Kościeleckich, Św.Trójcy, Kordeckiego, Staszica, Sowińskiego,Traugutta). On także zaprojektował Wieżę Ciśnień, kompleks stacji wodociągowej Las Gdański, a przy Jagiellońskiej budynek gazowni i  kompleks budynków rzeźni miejskiej. Pod jego nadzorem powstała Hala Targowa i siedziba Straży Pożarnej przy Pomorskiej.

Jak będzie wyglądał szlak tworzony pod okiem miejskiego konserwatora zabytków, jeszcze dokładnie nie wiemy, ale z ogłoszenia na przetarg dowiedzieliśmy się, że na pewno znajdą się na nim: dawne schronisko przy Sowińskiego, szachulcowe spichrze przy Grodzkiej, pozostałości murów obronnych przy Wałach Jagiellońskich, Nowym Rynku i Pod Blankami oraz dawny sierociniec przy Traugutta.

Zamówienie zostało podzielone na pięć transz, więc może je realizować pięć różnych wykonawców.

Prace budowlane w budynku przy Sowińskiego obejmują renowację korpusu elewacji frontowej wraz z ryzalitem południowym. Pozostałości murów miejskich, drewniane elementy konstrukcji szachulcowej  oraz pola otynkowane spichrzy przy Grodzkiej zostaną poddane konserwacji. Gmach Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta będzie miał nową elewację frontową i dwie boczne.

Termin składania ofert bądź wniosków o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu mija 10 września.  Zamówienie ma zostać zrealizowane do 30 października.