Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi, przyjaciela, współpracownika Leszka Wydry.


Leszku…

Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić.

Trudno jest powiedzieć żegnaj komuś tak bliskiemu. Pozostał ogromny smutek i wielki żal.

Wszędzie było Cię pełno, teraz pozostanie pustka.

Dziękujemy Ci, za te wszystkie lata spędzone razem.
Zawsze byłeś z nieustanną życzliwością dla dzieci jak i współpracowników, nigdy nie okazywałaś zmęczenia. Żyłeś dla innych, zawsze wyciągałeś swoją pomocną dłoń, zawsze można było liczyć na Twoje wsparcie, otuchę i pomoc.

W naszych sercach trwać będziesz na zawsze.

Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny składają wychowankowie oraz pracownicy Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.