W dniu  1 czerwca 2019 r. SAMORZĄDOWCY oraz DZIENNIKARZE jak co roku rozegrali mecz charytatywny. Dzięki temu przedsięwzięciu udało się zebrać kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla podopiecznych z Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych z powiaty bydgoskiego.


Serdecznie dziękujemy!!