Ruszamy z pracami przy cennych zabytkach


Podpisaliśmy umowy na prace konserwatorskie przy 5 cennych zabytkach. Odrestaurujemy między innymi ściany spichrz nad Brdą i przy pozostałościach murów obronnych. Zdobyliśmy na ten cel unijne wsparcie.

 

Wszystkie obiekty tworzą jeden z bydgoskich szlaków dziedzictwa kulturowego. Są świadkami historii przemian miasta i jego dynamicznego rozwoju. W ramach realizowanego projektu zleciliśmy prace przy pięciu obiektach. Będą one finansowane ze środków miasta oraz dofinansowania unijnego (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT). Wartość wszystkich przedsięwzięć to ponad 700 tysięcy złotych.


Zaczynamy od miejskich murów
Z początkiem przyszłego tygodnia prace konserwatorskie rozpoczną się przy reliktach murów średniowiecznych w rejonie ul. Pod Blankami i Nowego Rynku. Ceglane mury były częścią zespołu średniowiecznych obwarowań Bydgoszczy, budowanych od początku XV wieku. W późniejszych wiekach zostały zniszczone i w większości rozebrane w XIX wieku ustępując często miejsca nowym budynkom. To zadanie kosztować będzie blisko 100 tysięcy złotych.


Nasza wizytówka
Najważniejsze dla wizerunku miasta będą remonty dwóch budynków spichrzy przy ul. Grodzkiej (środkowego i od strony Rybiego Rynku). Prace będą prowadzone przy konserwacji tynkowanych murów ceglanych oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych szachulca po północnej stronie obiektów (od strony Brdy). Program prac konserwatorskich powstał przed dwoma laty. Wówczas dokonano szczegółowych badań materiałów, z których zbudowano spichrza. Zespół spichlerzy pomiędzy Brdą i ulica Grodzką pochodzi z końca XVIII wieku. Swoją funkcję pełniły przez 150 lat. Po wielkim pożarze, który zniszczył dwa sąsiednie spichrza położone bliżej Rybiego Rynku, zespół 3 ocalałych budynków zaadaptowano na potrzeby Muzeum Okręgowego. Budynki są jednym z symboli miasta. Ich remont pochłonie ponad 300 tysięcy złotych.


Wiekowy sierociniec
Odnowioną elewację zyska też Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5. Uzupełnione zostaną też brakujące dekoracje architektoniczne. Budynek został wzniesiony w latach 1905-1907. Środki na jego budowę przekazał w testamencie bydgoski radny H. Dietz. Od początku miał on pełnić rolę sierocińca. Był to pierwszy obiekt tego typu w Bydgoszczy. Na ten remont wydamy 170 tysięcy złotych.

Kiedyś szkoła, dziś schronisko
Odnowiona zostanie też elewacja frontowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Sowińskiego 5. Prace będą toczyć się w kierunku zachowania w maksymalnym stopniu wszystkich oryginalnych elementów wystroju elewacji oraz materiałów. Budynek został wzniesiony w latach 1896-1898 na siedzibę szkoły. Obiekt został zaadaptowany na szkolne schronisko w latach 60. XX wieku. Podobnie jak budynek sierocińca został wzniesiony w stylu historyzującym. To zadanie pochłonie 115 tysięcy złotych.


Warto wiedzieć
Zakończenie wszystkich prac planowane jest jeszcze latem. Ich wartość to 715 tysięcy złotych. Dofinansowanie unijne to 476 tysięcy złotych. W Bydgoszczy realizowany jest szereg innych dużych zadań inwestycyjnych, które maja również na celu odrestaurowanie historycznych obiektów. Prowadzone są prace m.in. w kompleksie Młyna Rothera, w gmachu Muzeum Okręgowego, odbudowie Teatru Kameralnego. Równocześnie wspieramy dotacjami konserwatorskimi prace w kilkunastu obiektach, które nie są własnością miasta.

 

Artykuł pochodzi ze strony https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/ruszamy-z-pracami-przy-cennych-zabytkach/