Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego

ul. Stolarska 2/1
85-851 Bydgoszcz

tel.: (52) 361 18 44

fax.: (52) 361 24 99


email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OFERTA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU

SPECJALISTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO 

Placówka realizuje zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 14 wychowanków (7chłopców, 7 dziewczynek) w wieku od 0 do 18 lat i więcej.

O umieszczeniu dziecka decyduje zespół kwalifikacyjny, w skład którego wchodzą:

- z-ca dyrektora BZPOW,

- koordynator placówek przy ul. Stolarskiej 2,

- pedagog,

- psycholog,

- pracownik socjalny,

- pracownik MOPS.

Umieszczenie dziecka poniżej 10-go roku życia w naszej Placówce jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

W Placówce są umieszczane dzieci powyżej 10-go roku życia, o indywidualnych potrzebach, w szczególności wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii oraz wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych .

W Placówce przyjmuje się zasadę nie rozdzielania rodzeństw, chyba, że jest to podyktowane względami wychowawczymi lub innymi ważnymi względami.

Placówka znajduje się w budynku wielorodzinnym dwupoziomowym na parterze. Do dyspozycji dzieci są pokoje 1 lub 2 osobowe, pokój odwiedzin, salon z aneksem kuchennym, pokój komputerowy, sala gimnastyczne, 2 łazienki (1 dla chłopców, 1 dla dziewczynek).

W zasobach naszej Placówki posiadamy salę gimnastyczną będącą integralną częścią nowej Sali doświadczenia świata, w której pracujemy metodą Snoezelen. Jest ona przeznaczona do pracy z dziećmi, które cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej. Istotą takiej sali jest umożliwienie dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów. Jest to forma poznawania otaczającej rzeczywistości, które składa się z dźwięków, zapachów, faktur i kolorów, jakich dostarcza wyposażenie sali doświadczania świata. Sala doświadczania świata służy do stymulacji układu nerwowego oraz dostarczania mu bodźców, które pozytywnie płyną na koncentrację, pamięć i aktywność fizyczną dziecka.

Naszym celem jest zapewnienie ciągłej, całodobowej opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, odpowiednich do potrzeb warunków rozwoju oraz wspieranie działań rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki. Wszelkie działania podejmowane przez Placówkę mają na celu zaspokajanie indywidualnych potrzeb wychowanków oraz sprzyjanie ich wszechstronnemu rozwojowi.

Wychowankom przebywającym w Placówce zapewnia się:

1) wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia,

2) dostęp do opieki zdrowotnej,

3) zaopatrzenie w produkty lecznicze,

4) zaopatrzenie w produkty spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka – do wysokości limitu przewidzianego w przepisach, oświadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,

5) dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka,

6) wyposażenie w:

  1. a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku - stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,
  2. b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,
  3. c) środki higieny osobistej.

7) zaopatrzenie w podręczniki, przybory szkolne,

8) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, kwotę tę ustala Dyrektor BZPOW, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora BZPOW

9) dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,

10) dostęp do nauki, która w zależności od potrzeby dzieci odbywa się w szkołach Podstawowej nr 55 i Gimnazjum nr 44 przy BZPOW, innej szkole na terenie Miasta Bydgoszczy lub w systemie nauczania indywidualnego,

11) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych,

12) uczestnictwo, w miarę możliwości w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,

13) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza Bydgoszczą,

14) pokrycie kosztów przejazdu do i z uzasadnionego miejsca pobytu poza Placówką.

Pobyt wychowanka ustaje w przypadku:

1) powrotu wychowanka do rodziny,

2) usamodzielnienia wychowanka,

3) zakwalifikowania do innej formy pieczy lub opieki,

4) postanowienia sądu o zakończeniu pobytu wychowanka w Placówce.